Luomupuvilla

Ekopuuvilla, organic cotton, luomupuuvilla. Puuvilla on kasvatettu ilman torjunta-aineita ja petrokemiallisia lannoitteita. Tuholaistorjunnassa käytetään tuholaisten luontaisia vihollisia. Maailmassa viljeltävästä puuvillasta vain hyvin pieni osa on viljelty ekologisesti.

GOTS-sertifiointi vaatii koko tuotantoketjulta ekologisuutta kun taas esimerkiksi monen ison brändin käyttämä OE 100 -sertifikaatti takaa vain materiaalin myrkyttömyyden ennen tuotteeksi valmistamista.

Ekologisesti tuotettu tekstiili on käyttäjälleen allergiaystävällinen. Terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden pitoisuuksille valmiissa tuotteessa on asetettu sertifikaateissa tiukat raja-arvot. Tällaisia tekstiileissä joskus esiintyviä aineita ovat mm. raskasmetallit ja formaldehydi.

GOTS-sertifikaatti

Global Organic Textile Standard on laaja tekstiilien ekologisuuden ja eettisyyden sertifikaatti, joka kattaa koko tuotantoprosessin luonnonmukaisesti viljellystä raaka-aineesta koko tuotantoketjun läpi lopulliseen tuotteeseen asti. Huomioon otetaan myös ihmisten ja eläinten hyvinvointi. Vain luonnonmukaisesti viljellyt luonnonkuidut (väh. 95%) voivat saada GOTS-sertifioinnin. Sertifikaatti myönnetään myös itse tuotteelle, ei pelkälle materiaalille. Tämä tarkoittaa, että koko tuotantoprosessi täyttää ekologiset ja eettiset kriteerit. Lisää sertifikaatista sen myöntäjän EcoCertin sivuilta.

Sertifiointi edellyttää ekologisuuden jatkumista koko tuotantoprosessin läpi. Näin ollen mm. tekstiilin valmistamisessa käytetyt väriaineineet ja erilaiset apuaineet täyttävät sertifikaattien asettamat kriteerit toksisuuden ja luonnossa hajoavuuden suhteen. Valkaisussa käytetään happeen perustuvaa valkaisumenetelmää haitallisen kloorivalkaisun sijaan.

GOTS-sertifioitujen tekstiilien valmistuksessa myös työn eettisyyttä valvotaan. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n asettamien sosiaalisten olojen vähimmäiskriteerien tulee täyttyä. Kriteerit koskevat mm. työstä maksettua korvausta, työntekijöiden työturvallisuutta, työsopimusehtoja ja järjestäytymisoikeutta. Lapsityövoima on luonnollisesti kiellettyä.